2012/04/28

Cacsch chia năng lực tiếng Nhật

Trước đây 日本語能力 chia làm 4 bậc, bây giờ là 5 (từ N1 tới N5)

Cụ thể là

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét