2012/05/06

Dịch Google's (悪い)例

chung thủy -> 不倫。
Try it for yourself.
これはヤバイです。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét