2012/02/28

Dich tu nho hon

Dịch từ "nhỏ hơn":

Tiếng Việt: Cái này so với cái kia bị nhỏ đi 10cm

Tiếng Nhật: AはBより10センチ(程度)小さい.
"Nhỏ đi" và "nhỏ hơn" dịch như nhau thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét