2012/02/27

Kinh nghiem dich thuat

Vài kinh nghiệm dịch lẻ, tane lấy từ tratu.

Biết chữ Hán (Hán Việt) là cách hay để hiểu sâu hơi Hán Nhật, vốn có gốc chung là chữ Hán.

Danh lam thắng cảnh: 名嵐勝景.

嵐 Lam: Khí núi, khí núi bốc lên nghi ngút ẩm ướt gọi là lam khí  岢嵐 .


----


Dịch: Nếu có cơ hội, hãy trở lại Hà Nội một lần nữa.

"Cơ hội" ở đây dịch là チャンス hay 機械. Tuy nhiên, 機会 có lẽ hợp hơn.

Còn nếu đây là đâu "quảng cáo" khách thì dịch đơn giản là:またおこしてください、また来てください


-----

"được coi là" dịch như thế nào?

Tùy vào ngữ cảnh, cần một câu cụ thể. Có thể dịch là: と考えられる、と言われる、とされる。。。

----

Dịch câu này: 安全の感度を高め,一手先を考えて安全行動を!
Dịch thoát luôn: Đề cao an toàn, đoán trước hậu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét