2012/02/28

Kinh nghiem dich tieng Nhat

Lại kinh nghiệm dịch tiếng Nhật tiếp. 

Dịch câu: 運用はまとめて説明を行います。

Đối với vận hành: Tóm tắt và giải thích.
Lý do:
1) "Vận hành" chứ không phải "vận dụng"
2) "運用は": Do đó phải nhấn mạnh
3) "VてV": Nên phải nối 2 động từ liên tiếp.

Các cách dịch khác (chắc cần sửa)

1: Tóm lược cách sử dụng/ quản lý rồi tiến hành giải thích (dịch sai và thô)
2: Tóm tắt cách vận dụng và tiến hành giải thích (sai chính tả, dịch sai từ)
3: Giải thích ngắn gọn việc áp dụng (dịch sai từ, hơi ngược thứ tự ngữ pháp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét