2012/03/06

Dich thuat Nhat Viet, Viet Nhat

Kinh nghiệm dịch thuật Việt-Nhật, Nhật-Việt.

Q: 経団連ご一行様
A: "Kính thưa *các* vị (đại biểu) Hội Liên hợp Đoàn thể Kinh tế Nhật
Bản". Note: Chuyển nghĩa thành "các", dùng kính ngữ, tự hiểu đây là
một câu trong bài phát biểu chào mừng.

Q: Ký kết bản thỏa thuận thuê đất dự án đầu tư giup em cau nay .thank
A (vuhung): 投資計画土地貸借同意書の締結
A: 投資計画土地貸借契約書の締結

Note: "Biên bản thỏa thuận" = 同意書, còn 契約書 là ký rồi.

Q: "tôi rất mong được học tập trong môi trường năng động, có điều kiện
học tập tốt", cả nhà giúp em với. please
A (vuhung): スキルアップすることができて、活躍な環境で研究していきたい。 Note: Bỏ không dịch chữ "tốt"
A: 私が良い条件研究で、能動的環境に勉強したいです。tham khảo nhé bạn
A: cảm ơn mọi ng` ạ, a vũ hùng32 tuyệt vời quá

Q: Dịch giúp Pep " do đến trễ thời gian họp nên có một số phần bị thiếu" Đa tạ
A (vuhung): ミーティングに遅れるので、(ミーティングの内容の)一部は省略します。 Dịch thoát luôn :). Câu
gốc tiếng Nhật tối nghĩa, khó dịch
A: ko hỉu tiếng việt cho lắm
A: "Do tôi đến trễ buổi tập huấn nên trong báo cáo của tôi sẽ có 1 số
phần bị thiếu"
A: 合宿の時間中で私が少し遅れてしまいましたので、報告書には、一部の内容が不足になります。

Q: e cám ơn các bác ạ, thế người thực hiện là j ạ?
A(vuhung): 従事者、従事する人 có lẽ tốt hơn. 実施人 thì chưa nghe thấy bao giờ -
tất nhiên là người Nhật vẫn hiểu :)
A: thực hiện cai j thì mới dịch đc chứ néu cứ thực hiện chung chung
thì khó lắm :D
A: 実施人 là ng thực hiện -> Tiếng Nhật không có từ này
A: nhân sự chuyển đến và nhân sự chuyển đi ý ạ, như kiểu đi chi nhánh ý ạ
A: 人事を寄越すnhân sự chuyển đến、 nhân sự chuyển đi人事を陣痛する ko hỉu tiếng
việt nên chỉ ghép từ thui, bạn tham khảo thui nhé, chứ ko chắc là đúng
đâu

Q: cám ơn rừng ạ, thế còn nâng cao chất lượng nhân sự là j ạ?
A (vuhung): 人材のスキルアップ、人材のスキル向上. Dịch thoát luôn từ "chất lượng" vì
người Nhật coi trọng con người, họ không đánh giá con người như một đồ
vật nên không dùng từ "chất lượng" :) フフフ
A: 人事のクオリティが向上する
A: chất lượng ở đây theo tớ nghĩ là chất lượng làm việc ở nhân sự chứ
k pải chất lượng con ng
A: kể cả nếu là chất lượng làm việc cũng ko thể là ga mà phải là wo
chứ. còn tớ sẽ dùng 人材源の能力を向上させる
A: "Chất lượng" con người ở đây dịch là 能力 mình thấy cũng OK. Nhưng
"quality" thì không nên - mang tính kỹ thuật quá.

Ban lãnh đạo:執行委員会

Q: phòng hành chính là j ạ?
A: 総務

Q: Rừng cho mình hỏi 借室電気室,高圧受電 dịch là gì được không. cái này là từ
chuyên ngành điện nhé
A (vuhung): 借室電気室: phòng chuyển mạch cho mượn. 高圧受電: Nối nguồn cao áp.
Tham khảo :))
借室電気室とは、電力会社が建物内に必要なスペースを無償で借り、住戸部分及び共用部分に必要な電圧の電力を供給する変電設備で、維持管理は電力会社が全て実施します。
A: 借室電気室(しゃくしつでんきしつ)とは、電気の需要家から提供された場所に電力会社所有の変電設備を設置して電力を供給する配電方式である。50kVAを超え2000kVA以下の、集合住宅や20kV級三相3線
A: huhu, cái này tớ cũng dịch đc nhưng tớ hem biết từ tương đương ấy
=.= có bạn nào biét ko =.=
A: ôi cảm ơn bạn lắm í :x

Q: AはBを新湯の家に呼ぶ
A:新湯(あらゆ): Ofuro còn trinh. 新湯の家: Tân gia, nhà mới, dùng nghĩa bóng
bảy. AはBを新湯の家に呼ぶ: A rủ B đến nhà mới của mình.


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét