2012/03/08

Vietnamese/English/Japanese Computer-assisted Translation Tools

Một số công cụ hay dùng khi dịch thuật, biên dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật:
Translation memory (khá lớn)
http://mymemory.translated.net/
Translation memory (khá lớn, đặc biệt là nghành kỹ thuật)
http://translate.google.com/
Chú ý: Không được tin bản dịch ở đây :), chỉ tham khảo
Kho các ví dụ dịch Nhật/Việt
http://alc.co.jp/
Từ điển Việt/Nhật, Anh/Việt
http://tratu.soha.vn/
Workflow nên làm khi gặp từ lạ
1. Dịch Việt - Anh bằng tratu.soha.vn
2. Sau đó dịch Anh - Nhật ở alc.co.jp
Muốn tìm một từ "đắt" hơn, sát nghĩa hơn?
Tra từ điển đồng nghĩa
http://thesaurus.weblio.jp/
http://www.weblio.jp/
Từ điển Nhật - Anh, Anh - Nhật, không có ví dụ theo câu, nhưng có thể
search theo suffix và prefix khá tiện
Từ đồng nghĩa đó có đúng ngữ cảnh không?
Tra lại các ví dụ ở alc.co.jp
Từ điển Quốc ngữ Goo
http://www.goo.ne.jp/

Kiểm tra chính tả
http://www.japaneseproofreader.com/#res

Japanese Law Translation Memory
http://itrd.crestec.co.jp/transmemoryweb/
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/kwic/?re=02

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét