2012/03/02

Kinh nghiem dich du loai

Một số kinh nghiệm dịch:

''nhật bản là một trung tâm kinh tế văn hóa hàng đầu của châu á và là
nước có nên kinh tế lờn thứ 3 thế giới''
日本はアジアトップクラスの文化経済中心であり、世界トップ3の経済国ともある。

鱧すり身 (はむすりみ): Chả cá lạ, chả các trình biển

"đến nhật bản lâu chưa":日本は長いですか
Câu dịch này tưởng sai như khẩu ngữ họ nói thế.

Q:''đặc biệt qua đợt thiên tai động dất và sóng thân vưa qua,nhật bản
càng khién cho cả thé giới khâm phục trươcs sự mạnh mẽ đầy tính kỷ
luật của người nhật'
A:特に昨年の福島地震津波の件においては、日本は規律性のある意志強い国民性を世界に見せた。
A1: 特に大震災後、日本人は規律で強い民族と世界各地で知られている。
Nhận xét: 知らせる là chưa chuẩn. 世界各地 hơi thoát, 強い民族 OK

Q: cả nhà ơi câu này dịch thế nào cho trơn ạ SNV(tên công
ty)は、今期も新たな取り組みをして行きます。
A: Trong quý này, SVN sẽ áp dụng định hướng/cách tiếp cận mới.
Nhận xét: 取り組み là từ rất chung chung, lãnh đạo hay dùng, không nên
dịch quát thoát, xa nghĩa gốc.

A: kỳ này cty... cũng sẽ tiến hành các cải cách mới
A: kỳ này công ty cũng sẽ tiến hành cải tổ lại cơ cấu tổ chức của công
ty / bầu ra BGD mới..nghe nói SNV chuyển cho Châu Âu làm chủ rùi
muh..sao còn dùng JP nhỉ ?


Q:もし、無償でよければ20名くらいなら引き受けられる"
A: Nếu miễn phí thì (chúng tôi) có thể nhận được nếu số người khoảng 20
Nhận xét: Câu này dịch như vậy là sát nghĩa khi trong câu gốc có 2 từ "nếu"

À, thế là tự 反省 chứ không phải "tự biên tự diễn". Chỉ có người dịch
mới hiểu rõ context và tìm ra từ hợp lý nhất, khi mình chọn 1 từ để
dịch là có cái võ đoán của bẩn thân mình rồi, nên phải hansei để bác
chủ thớt biết mà lựa.

Q:''chúng tôi là trường đào tạo ra những con người có khả năng suy
nghĩ trên quan điểm toàn cầu''
A:我々はグローバルな考え方を身につけるような教育を行います。

Q: :'Hôm nay rất vui mừng là sau 10 năm thành lập TOTO va sau 4 năm
tôi rời khỏi TOTO thi được gặp lại tất cả đông đủ mọi người ở đây"
A: (dịch văn nói, phát biểu)
TOTOの成立からようやく10年も立っていますが、とても嬉しいです。後、会社から4年間で離れていて、やった皆さんに再会することができました。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét