2012/03/06

Kinh nghiem bien dich

Kinh nghiệm biên dịch (Tiếng Nhật, Việt) và các thứ tiếng khác nói chung

Kinh nghiệm ngôn ngữ không thôi chưa đủ, mà còn cần kiến thức xã hội
và hiểu biết chuyên nghành nhất định bằng tiếng mẹ đẻ.
Cầu thị, dịch bằng được các từ khó.

Quy trình dịch:
- Đọc qua tài liệu, xác định thể loại, chuyên nghành, nội dung sơ bộ,
ý chính của toàn văn bản
- Hiểu bản chất tài liệu
- Xác định các từ mới, khó
- Xác định các mẫu câu lạ, khó dịch, tối nghĩa (có thể liên hệ tác giả)
- Dịch thô
- Biên soạn nếu cần
- Dịch lại các từ khó nếu cần bám sát nghĩa (đặc biệt đối với tài liệu khoa học)
- Biên soạn, check lại 1 lần nữa nếu cần

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét