2012/03/05

Kinh nghiem dich Nhat Viet, Viet Nhat: misc

Q: ウール繊維を収縮、ウール特有の弾性を出し、光沢のある柔軟で豊満な風合いに調整する
A: Kéo dãn sợi len, làm lộ ra tính dẻo cố hữu của len và điều chỉnh bố
cục hợp lý bằng sự mềm mại lấp lánh.
ウール繊維: sợi len
豊満: nõn nà
風合い: Cách dệt, bố cục,
A1: Co thắt sợi len và để lộ ra những đặc tính của sợi len, điều chỉnh
cách dệt vải phong phú dựa vào sự mềm mại bóng của sợi??
Cực học sinh: OB/OG, 「卒業生」「先輩」「既卒者」
Chuyên ban: 専攻
Các nước trên thế giới: 世界の国々
Q: mẫu câu" không những Verb mà còn Verb" tiếng nhật là gì ạ?
A: Chỉ có "không những/mà còn" (だけではなく) với danh từ và tính từ thôi.
Ví dụ: 最近のお笑い業界ではネタだけではなくフリートークや自分を魅力的に見せる

Q: "tôi có thể kết bạn, học hỏi, trao đổi văn hóa của nước mình với các bạn"
A: 自国の文化交流や

おふたかた:お二方=二人を敬っていう語。おふたり。
Ví dụ: お二方はこちらへどうぞ


Q: Cần mua 2 thùng giấy A4 (tương đương 10 xấp mỗi xấp 100gr giấy
A: A4ペーパー2箱(1部当たり100で、10部に相当)を買いたい

Q: sống xa gia đình thì nói thía nào ạ?
A: 家族を離れて暮らす

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét