2012/03/06

Dich thuat Viet - Nhat, Nhat - Viet du loai

Dịch để học, giúp để tự rèn luyện.

Q: 柱状砕石補強体
A: Vật gia cố (sử dụng) bột đá hình trụ.
"Vật" ở đây chính là 1 loại cọc.
Xem http://www.hyspeed.co.jp/question/index.html

Q:"rất mong nhận được sự giúp đỡ để em có cơ đc học tập và trau dồi kiến thức"
A: 精一杯努力しますので、ご支援をよろしくお願いします。

Q: chào rừng, thông qua hợp đồng vay và cho vay, dịch sao nhỉ?
A: thông qua を通じて
A (vuhung): ローンもしくはローン契約を通じて

Q: Hiện tượng mất điện trong 1, 2 giây rồi có lại (do sét đánh chẳng
hạn) thì gọi là gì vậy mọi người?
A: 落雷による停電

A: お金で少なからず dù ít tiền
A: 気が遠くなる mất tập trung


--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
http://nguyen-vu-hung.blogspot.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét