2012/03/08

Kinh nghiem dich Nhat - Viet, Viet - Nhat duc ket tu tratu.vn

Kinh nghiệm dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật đúc kết từ tratu.vn

Sharing is Caring; Helping is Learning.

Q: 面接時間はご連絡した時間でFIXなのでしょうか?それともこれからご調整されるのでしょうか?
A (vuhung): Xin được hỏi, thời gian phỏng vấn là thời gian đã chốt như
đã liên lạc hay sẽ có thay đổi nữa?
A: Thời gian phỏng vấn có phải là thời gian cố định như đã liên lạc
không vậy? Và có thể điều chỉnh được không?
Comment: FIX: Chốt, 調整される:Là thể lịch sự của 調整

Q: Bảo hiểm cho người nước ngoài
A: 外国人向けの保険

Q: Mưa rào
A (vuhung):大雨
A:
Không đúng: とおり-あめ とほり― 4 3 【通り雨】
さっと降って、すぐにやんでしまう雨。驟雨(しゆうう)。
A:
Không đúng: (Đây là mưa đột ngột)
にわか-あめ にはか― 4 3 【▼俄雨】
突然降り出してまもなくやんでしまう雨。驟雨(しゆうう)。

Q: 接炎回数 đây là số lần gì vậy rừng? số lần bắt lửa phải không? thanks
A: Tự hỏi tự trả lời!:))
A: 接炎回数: Số lần châm lửa, số lần bắt lửa. Mình chính "châm" (ngoại
động từ) hơn là "bắt" (nội động từ)

Q: Xuất Hóa đơn VAT
A: 付加価値税(VAT)領収書の発行

A: Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót, sẽ không được khấu trừ tiền
thuế VAT của các hóa đơn sai
A (vuhung): 税金審査機関に不正が発見される場合は、不正分のVAT税額は控除されません。
A: 税金審査機関に間違いを発見されると、間違った領収書のVAT税額は控除されません。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét