2012/03/11

Dich thuat Nhat Viet, Viet Nhat

Lại kinh nghiệp dịch thuật Nhật - Việt, Việt - Nhật đây.
Lần này là một số từ khó.

Q: mấy bạn cho mình hỏi thay thế cái này = cái kia thì dùng động từ
nào a :換える-替える-変える
A: Windows XPをWindows 7で置き換える・差し替える

Dịch "nói chung", "nói riêng"
地震をはじめ、地震活動の特徴
Đặc điểm hoạt động địa chấn nói chung, các trận động đất nói riêng

Q: cho mình hỏi''sổ tiết kiệm bậc thang''jp la ji? khó quá giúp mình
A: Thử nhé: 自動積立貯金. Xem
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E8%B2%AF%E9%87%91

Hydrography = Thủy văn địa lý học. Topography = Địa chí học.
Thủy hải văn = Thủy văn + Hải văn là OK rồi.
Vấn đề là cái "hải văn" thôi.

Sự thích hợp 適合度

Trích dẫn tài liệu: 引用

Lưu ý rằng, chú ý rằng: 注意点として (đặt đầu câu)

Nếu cần: 必要に応じ

Tạo nên hang động 洞穴がなされる。

Quan hệ mật thiết 密な関係

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét