2012/03/09

Dich vong Anh - Viet - Nhat

Kinh nghiệm dịch vòng Việt - Anh - Nhật

Khi gặp một từ không thể tìm thấy trong từ điển Việt Nhật thì:
Tra vòng 2 lần: Việt Anh (dùng shoutbox của tratu.vn) và Anh Nhật
(www.alc.co.jp)

tratu.vn có cộng đồng dịch tiếng Anh khá đông và chất lượng

Dưới đây là một ví dụ

A: suất liều hấp thụ = absorbed dose rate, bx alpha = alpha particles
?? ~the butcher~
A: bừa: radiation dose alpha =liều lượng bức xạ alpha -mcr-
A: alpha radiation dose- rate:P

Q: Rừng dịch giúp: "liều chiếu phóng xạ" (vật lý)
A: radiation dose

Q: Nhờ rừng tiếp: "máy phổ gamma phông thấp" (vật lý)
A: low-background gamma spectrometer system

Q: Hỏi rừng "Thô ri" tiếng Anh là gì vậy (Trong các nguyên tố "Urani,
Thôri, Kali")
A: Thorium ~nasg~

Q: Hỏi rừng: Hai từ sau dịch khác nhau thế nào? "bức xạ gamma" và
"phóng xạ alpha"
A: gamma rays (ガンマ線) và alpha particles ~the butcher~ vì hạt alpha bự
hơn gamma, nó có thể bị hấp thu bởi 1 tờ giấy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét