2012/03/01

Vai kinh nghiem dich thuat Viet - Nhat, Nhat - Viet

Vài kinh nghiệm dịch Nhật - Việt, Việt - Nhật và dịch thuật nói chung

- Hiểu biết xã hội rộng để tìm từ tương đương trong cả hai ngôn ngữ
- Đọc, hiểu văn bản
- Phân tích đúng ngữ pháp, thường là tách cụm theo giới từ (ở cả 2
ngôn ngữ, dịch cả chiều Nhật - Việt và Việt - Nhật)
- (Bổ sung ý trên):
- Xác định chủ ngữ, đặc biệt là chủ ngữ ẩn
- Tìm động từ chính (thường ở cuối câu)
- Tách câu theo các "điểm mấu" là liên từ (cụm to) trạng từ, bổ ngữ (cụm nhỏ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét